Tevékenységünk

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megkezdődött a bezárt, rekultiváció alatt álló Győri Hulladéklerakó telepen a depóniagáz hasznosító gázmotoros fejlesztés második ütemének megvalósítása.

A Győri Hulladéklerakó Telep területén új depóniagáz-kinyerő kutak és gázrendszer megvalósítása kezdődött meg. A kinyert depóniagáz egy 499 kW villamos teljesítményű, konténeres kialakítású gázmotorban kerül majd felhasználásra, majd az általa termelt villamosenergia a közcélú villamoshálózatba kerül betáplálásra. Levegő-tisztaságvédelmi és egészségvédelmi okokból a lezárt hulladéklerakón képződő depóniagáz ártalmatlanítása indokolt és kötelező is a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet értelmében. Így a projekt révén a lezárt lerakón keletkező metángáz nem a szabadba, hanem energetikailag hasznosításra kerül, ezzel is óvva a környezetet.

A projekt révén évente mintegy 2 millió kWh villamosenergia kerül a hálózatra, ez több mint ezer háztartás éves felhasználását képes fedezni. Ezzel egyidejűleg évente több, mint 2700 tonna üvegház hatású gázkibocsátás kerülhető el.

A projekt teljes beruházási költsége 450 MFt, a vissza nem térítendő támogatás mértéke 206 MFt. A támogatás az Új Széchenyi Terv KEOP-4.10.0/C konstrukció keretében került megítélésre, a konstrukció a megújuló energiahordozó alapú villamosenergia termelés bővítésére szolgál. A projektet az Arrabona Depo Kft. valósítja meg és a társaság fogja majd működtetni is. Az Arrabona Depo Kft a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. kizárólagos tulajdonában álló projekttársaság. A kivitelezés a tervek szerint 2015. március végén fejeződik be.

A beruházás megvalósulásával elérhető, hogy a lezárt hulladéklerakóból az elkövetkező legalább 10 évben ne kerüljön a levegőbe metán és a hulladéklerakó telep rekultivációja a közvetlen és tágabb környezetet lehető legkisebb mértékben terhelje. A projekt jelentősen hozzájárul Magyarország energiaimport függetlenségéhez is, import földgázt és villamos energiát vált ki.

A projekt főbb jellemzői a következők:

Felhasznált depóniagáz (megújuló energiahordozó):

29.567 GJ/év

Termelt villamos energia:

3.055.217 kWh/év

Értékesített villamos energia

2.902.543 kWh/év

ÜHG kibocsátás csökkenés:

2705 t/év

A projekt finanszírozási struktúrája a következő:

Teljes beruházási költség:

450 MFt

ÚSZT KEOP támogatás:  

206 MFt


Befektetés a jövőbe

 

KEOP-4.10.0/C/12-2013-0063

Depóniagáz tüzelésű kiserőmű megvalósítása

Győr Hulladéklerakó Telepen