Depóniagáz hasznosító gázmotoros fejlesztés 2. ütem

Depóniagáz tüzelésű kiserőmű megvalósítása a lezárt Győri Hulladéklerakó Telepen

 

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megkezdődött a bezárt, rekultiváció alatt álló Győri Hulladéklerakó telepen a depóniagáz hasznosító gázmotoros fejlesztés második ütemének megvalósítása.

 

A Győri Hulladéklerakó Telep területén új depóniagáz-kinyerő kutak és gázrendszer megvalósítása kezdődött meg. A kinyert depóniagáz egy 499 kW villamos teljesítményű, konténeres kialakítású gázmotorban kerül majd felhasználásra, majd az általa termelt villamosenergia a közcélú villamoshálózatba kerül betáplálásra. Levegő-tisztaságvédelmi és egészségvédelmi okokból a lezárt hulladéklerakón képződő depóniagáz ártalmatlanítása indokolt és kötelező is a 20/2006. (IV.5.) KvVM rendelet értelmében. Így a projekt révén a lezárt lerakón keletkező metángáz nem a szabadba, hanem energetikailag hasznosításra kerül, ezzel is óvva a környezetet.

 

 

A projekt révén évente mintegy 2 millió kWh villamosenergia kerül a hálózatra, ez több mint ezer háztartás éves felhasználását képes fedezni. Ezzel egyidejűleg évente több, mint 2700 tonna üvegház hatású gázkibocsátás kerülhető el.

 

A projekt teljes beruházási költsége 450 MFt, a vissza nem térítendő támogatás mértéke 206 MFt. A támogatás az Új Széchenyi Terv KEOP-4.10.0/C konstrukció keretében került megítélésre, a konstrukció a megújuló energiahordozó alapú villamosenergia termelés bővítésére szolgál. A projektet az Arrabona Depo Kft. valósítja meg és a társaság fogja majd működtetni is. Az Arrabona Depo Kft a GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. kizárólagos tulajdonában álló projekttársaság. A kivitelezés a tervek szerint 2015. március végén fejeződik be.

 

A beruházás megvalósulásával elérhető, hogy a lezárt hulladéklerakóból az elkövetkező legalább 10 évben ne kerüljön a levegőbe metán és a hulladéklerakó telep rekultivációja a közvetlen és tágabb környezetet lehető legkisebb mértékben terhelje. A projekt jelentősen hozzájárul Magyarország energiaimport függetlenségéhez is, import földgázt és villamos energiát vált ki.


A projekt főbb jellemzői a következők:

Felhasznált depóniagáz (megújuló energiahordozó):

29.567 GJ/év

Termelt villamos energia:

3.055.217 kWh/év

Értékesített villamos energia

2.902.543 kWh/év

ÜHG kibocsátás csökkenés:

2705 t/év


A projekt finanszírozási struktúrája a következő:

Teljes beruházási költség:

450 MFt

ÚSZT KEOP támogatás:  

206 MFtGaléria: Győr szeméttelep Gázmotoros fejlesztés II ütem Arrabona Depo beruházási kivitelezési munkák

 

1.

Depóniagáz kutak fúrása a szeméthalom tetején. Összesen 63 db depóniagázkút készült el.

 

2.

A gázkutak fúrása, kialakítása és a depóniagáz rendszer megvalósítása a mostoha körülmények ellenére is zajlott.

 

 

3.

A beruházás megvalósításához a KEOP 206 millió Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.

 

 

4.

A gázrendszer kialakítása a szeméthalomban. A munkakörülmények nem tekinthetők ideálisnak.

 

5.

A kialakított árokba kerül a gáz gerincvezeték.

 

 

6.

Alapra került a depóniagáz fáklya.

 

 

7.

Alapra került a gázkompresszor konténer és készülnek a depóniagáz vezetékek is.

 

 

8.

Alapra kerül a Thermoreaktor is. Ez az katalitikus utóégető berendezés biztosítja a légszennyezési határértékek betartását.

 

9.

Megérkezett a gázmotor konténer is. Ezen konténer tartalmazza a gázmotort és a közvetlen segédberendezéseit.

 

 

10.

A gázkompresszor konténer belseje szerelés közben.

 

 

11.

A gázmotor közcélú hálózati csatlakozását biztosító transzformátor bekötése.

 

12.

Maga a gázmotor.

 

 

Befektetés a jövőbe

 

KEOP-4.10.0/C/12-2013-0063

Depóniagáz tüzelésű kiserőmű megvalósítása

Győr Hulladéklerakó Telepen